ראשי / תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו מתאפשר בהתאם לתנאי שימוש אלו. אם אתם לא מסכימים לתנאים אלו, הרי שאתם לא רשאים לגלוש באתר ולעשות שימוש באתר או חלק ממנו.

אתר אינסיידר (Insider) (להלן: “האתר”) הוא אתר חדשות ותוכן בעברית תחת כתובת האינטרנט insideril.com או כתובות אתרים נוספות שנציין אותם בפירוש באתר הזה. במקומות בהם מצויינים המילים: אנחנו, אותנו ושלנו, הרי הכוונה היא למפעילי אתר האינטרנט, מנהליו וכל מי שמטעמו.

במסגרת פעילות אתר האינטרנט, מוצע לכם (משתמשים קבועים או ארעיים) באמצעות אתר האינטרנט, הטלפון והמכשירים השונים לצרוך את המידע והתוכן באתר בתחומים שונים, חלק מן התוכן הוא שלנו וחלק בבעלות צד שלישי שאישרו לנו לעשות שימוש במידע.

השימוש באתר

הכניסה לאתר האינטרנט לא כרוכה ברישום או בעלות כלשהי, אך האתר רשאי לשנות את ההחלטה הזו מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה שיידרש רישום לצורך צפייה בשירותי האתר, יופיע טופס שמאפשר את הרישום בפועל.

השימוש באתר ובמידע המופיע באתר מותר אך ורק לצרכים אישיים ופרטיים. מבלי לגרוע מהאמור, חל איסור על שימוש לצרכים עסקיים או מסחריים כלשהם שעשויים לפגוע בעסקי האתר או בזכויות של צד שלישי.

אתם מתחייבים להשתמש באתר או לפרסם בו תוכן כלשהו בהתאם לחוקים ולזכויות של אוכלוסיות שונות ולרבות לא לפגוע בפרטיות או בצניעות הפרט, פרסום אסור ותוכן נוסף שעשוי להפרש זכויות של צד כלשהו.

חל איסור מוחלט על שליחת וירוסים או או ביצוע פעולות שיכולות להשפיע על הפעילות התקינה של האתר או הפרעה לגולשים של האתר. בנוסף, אתם מתחייבים לא לאסוף מידע על האתר באמצעים טכנולוגיים כאלה או אחרים שמטרתם סריקת האתר, העתקה או כריית מידע או בגרימת נזק כלשהו לאתר בין אם בתוך האתר או מחוץ לו.

התוכן באתר

התוכן באתר מוצג כמו שהוא ולא תהיה לכם טענה כלפי איכות התוכן, נראותו, שלמותו, נכונותו ואמינותו. התוכן עשוי להיות מעורב הכולל גם טקסט, תמונה, סרטון או תוכן אחר שמועלה לאתר או על ידי שירות אחר.

ייתכן יוספו קישורים אל אתרים חיצוניים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי על תקינות הקישורים והיעד שלהם, שלמות אתר היעד, בטיחות אתר היעד, התוכן שלו או כל נושא אחר בהקשר שלהם. כך או כך לא תהיה לכם טענה ביחס לקישורים אלו.

התוכן באתר כפוך לזכויות יוצרים ולקניין רוחני שלנו או צד שלישי. לכן, חל איסור מוחלט על העתקה, עריכה, הורדה, שכפול, שכתוב, תרגום, אחסון, הקלטה או כל פעולה אחרת ביחס לכל פיסת מידע שמופיע באתר. האיסור חל גם על אתרים חיצוניים בהם אנחנו מופיעים כגון שירותים של צד ג’, רשות חברתיות וכדומה.

שימוש במידע ייעשה על ידי קבלת הסכמה בכתב ובצורה מפורשת על ידי האתר או מי מטעמו. גם לאחר האישור בכתב, אין לצרף את התוכן והאתר לצד תוכן שעשוי לפגוע באתר או מי מטעמו.

תוכן של גולשים

האתר מאפשר הוספת תוכן לאתר על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב כי כל תוכן שמועלה לאתר בעצמו או על ידי שליחה אל מערכת האתר, הוא תוכן שניתן לפרסם אותו ואין מגבלה חוקית או אחרת אשר אוסרת לעשות זאת.

האתר מאפשר למשתמשים להגיב באתר בין אם על ידי המערכת המנוהל על ידינו או על ידי צד שלישי כלשהו. המשתמש מתחייב כי התגובה שתפורסם תהיה הולמת ומתאימה וכי אין בכוונתה לפגוע באתר או במי מטעמו או באוכלוסיה אחרת שיכולה להיפגע מכך.

המשתמש יישא במלוא האחריות של תוכן שמועלה על ידו, לרבות הוצאות פגיעה בפרטיות, לשון הרע או כל הוצאה אחרת של כל חוק, צד שיפוטי או דין אחר והוא פוטר את האתר ומי ומטעמו מכל אחריות וחבות לכך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לפצות את האתר או מי מטעמו מיד עם דרישתם הראשונה עבור כל נזק, הוצאה, אובדן רווחים, פגיעה במוניטין או כל דרישה אחרת שלנו או של צד שלישי לרבות גופים הפועלים בתחום.

ידוע לכם כי האתר וכל מי שמטעמו לא אחראי על תוכן המפורסם על ידי גולשים ואיננו אחראים בשוק מקרה לטיב התוכן, אמינותו, שלמותו, נכונותו או לכל הנובע ממנו וכי איננו אחראים על הסתמכות ביחס לתוכן זה.

האתר רשאי לעשות שימוש בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן וללא תמורה בתוכן שהועלה על ידי המשתמש.

בנוסף, לא תהיו זכאים לקבלת תמורה בין אם בצורה כספית או לא בצורה כספית עבור פרסום התוכן באתר. אין באמור פרסום הכתבה או הפיכת כותב באתר, להגדיר יחסי עובד מעביד ביננו.

מידע פיננסי ומידע משפטי

האתר עשוי להציג מידע פיננסי או מידע משפטי כלשהו בין אם הוא מפורסם על ידינו או על ידי צד שלישי כלשהו שסיפק לנו את המידע. אין בכוונת המידע באתר כמידע שאפשר להסתמך עליו (כדוגמת ייעוץ או חוות דעת) ולפעול באמצעותו.

נוסיף ונומר כי חל איסור להשתמש במידע ולראות בו כתוכן משפטי או פיננסי כלשהו. כל העושה שימוש במידע באתר או מסתמך ממנו, הרי שהוא פועל על דעת עצמו ובניגוד לתנאי השימוש, משתמש זה עושה על אחריותו בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, איננו אחראים ולא יכולים להיות אחראים לכך וכן לא תהיה לכם כל דרישה, תביעה או סעד אחר כלפי האתר או מי מטעמו.

אבטחה

האתר פועל על גבי תעודת אבטחה שנועדה להגן על המשתמשים ועל הפרטים שהם מוסרים לנו. למרות זאת, אין חסינות מוחלטת ועשויה להיות פגיעה באבטחת המידע והנתונים השונים וכל הנגזר מכך, ולרבות מידע אישי של משתמשים.

לכן, לא תהיה לכם תביעה או טכנה ביחס לפגיעות אבטחה אם וככל שיהיו וכל התוצאות שנגזרות מכך.

הפצת תוכן

האתר עשוי להפיץ את התוכן באמצעות הרשתות החברתיות, אימייל, רכיבים בדפדפן או באתר האינטרנט ועוד. אין זה חובה להשתמש בערוצי הפצה אלו לצריכת המידע וניתן להתנתק תמיד על ידי הסרת המייל שלכם, הסרת הגדרות בדפדפן או יציאה מן הערוץ ברשת החברתית.

מדיניות פרטיות

אם וככל שתיהיה הרשמה לאתר, המשתמש יידרש למלא פרטים תקינים הכוללים את שמכם, דואר אלקטרוני תקין או פרטים נוספים, ללא מידע זה לא יהיה ניתן להיכנס אל האתר או חלקים ממנו. אתם לא חייבים למסור לנו את כל המידע, אך רק מידע נדרש הוא החשוב לצורך שימוש בשירות או חלק ממנו.

אנחנו אוספים מידע שלא מזהה אתכם באופן ישיר אלא אם אתם מסרתם לנו. מידע שאתם מסרתם לנו עשוי להיות בטופס יצירת קשר, הרשמה לרשימת תפוצה או באמצעים אחרים.

מידע שלא מזהה אתכם אישית הוא מידע שנחוץ לנו לצורך ניטור הפעילות ועיבוד המידע באתר. הוא כולל את מספר הצפיות שלכם באתר, כתובת IP, דפדפן, מכשיר, מיקום גאוגרפי ועוד.

המידע שלנו אודתכם נשמר במאגרי המידע שלנו והוא נשמר שם כל עוד אנו זקוקים לו על מנת לספק לכם שירותים כאלה או אחרים או לצורך מילוי תנאי השימוש ומדיניות זו.

אנו עושים שימוש במידע לצורך אספקת השירותים על ידינו או על ידי צד שלישי, התאמת מודעות ותוכן נוסף, מדידת ביצועים, יצירת קשר עתידי וכן הגנה על משתמשים אחרים.

אנו עשויים להעביר את המידע שלכם לצורך חברה קשורה או שירות כלשהו שהוצע לכם, לעיבוד מידע והתאמת התוכן, בעת הליך משפטי כלשהו כאשר נוצרת מחלוקת ביננו לבינכם או למקרים אחרים שבהם אנחנו מחוייבים לעשות כך.

במידה ותרצו לבדוק איזה מידע יש לנו אודותכם או לבצע עדכון של המידע, ניתן לפנות אלינו בטופס יצירת קשר ובלבד שזה יבוצע בצורה ברורה ובכתב.

עוגיות

עוגיות הן פיסות מידע שנשמרות בדפדפן שלכם ומאפשרות לכם חווית גלישה נעימה יותר. באמצעות העוגיות, אנחנו יכולים להבין איזה תוכן דורש שיפור וכן על מנת שנוכל להתאים לכם את התוכן כשאתם באתר או מחוץ לו.

פרסומות

האתר עשוי לכלול פרסומות שונות שמוצגות בחלקים מסויימים באתר. הפרסומות עשויות להיות מוצגות על ידנו או על ידי שירות של צד שלישי כלשהו. מובהר בזאת כי איננו אחראים לתוכן הפרסום, המודעות או המפרסם עצמו. איננו אחראים לכל קשר שיווצר בינכם לבין המפרסם ובשימוש בפרסומות אלו אתם מסירים את האחריות שלנו ולא תהיה לכם שום טענה או תביעה כלפינו.

הצהרת נגישות

האתר עושה שימוש בהנגשת אתר באמצעות תוסף חיצוני. התוסף לא הופך את האתר למונגש בצורה מלאה וייתכן כי חלק מהפעולות לא מונגשות.

יצירת קשר

ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות טופס המופיע בעמוד צור קשר באתר.

האתר רשאי לשנות מדיניות זו מעת לעת לפי הצורך, ניתן לגשת לעמוד זה לקריאת הגרסה העדכנית ביותר.

דילוג לתוכן